Velkommen til Køhler legesenter

Via «Selvbetjening» kan du ordne enkle bestillinger
  • Bestille tid; vanlig konsultasjon eller hastetime
  • Fornye noen resepter
  • Få meldinger (e-Brev) og evt bruke e-Konsultasjon

Telefon er best når saker er mer kompliserte.

Ved Køhler legesenter ønsker vi at:

  • det skal være greit å komme fram på telefonen
  • du skal kunne få en «hastetime» på kort varsel, helst samme dag
  • det skal være kort ventetid på venterommet
Skal vi klare dette må vi spille på lag
  • vær kort i telefonen
  • bruk internettbestilling når det passer – nå også for hastetime
  • si fra straks du kommer inn til legen om du har flere ting å ta opp