Aktuelt

Turnuslege har fått ny tittel, den nye tittelen er Lis 1, Lege i spesialisering.
Fra  03.09.18 vil  Love von Euler være Lis hos oss.
Dr Julie Ellingsen Hustad skal ha utdanningspermisjon i 1 år fra 01.02.18.
Dr Birgit Kverneland er vikar for henne dette året.
Man kan derfor ikke velge dr Hustad, når det gjelder timebestilling, reseptfornyelse og e-konsultasjoner.
Dette må gå til dr Kverneland.

 

KØLAPP

Vi har nå fått kølappsystem. Dersom du skal inn til medarbeider uten time, trekker du kølapp.

Har du time hos legen, skal du melde deg i luken.