Aktuelt

Siste nytt – Videokonsultasjon

– er nå mulig. Se egen fane for mer informasjon

Lege i spesialisering, LIS

Turnuslege har fått ny tittel. Fra  september -18  til ut februar -19 vil  dr Love von Euler være LIS hos oss.

Dr Julie Ellingsen Hustad har utdanningspermisjon i 1 år fra 01.02.18.

Dr Birgit Kverneland er vikar for henne dette året.
Man kan derfor ikke velge dr Hustad når det gjelder timebestilling, reseptfornyelse og e-konsultasjoner.
Dette må gå til dr Kverneland.

Kølapp 

Dersom du skal inn til medarbeider uten time, trekker du kølapp når du kommer
Har du time hos legen, skal du melde deg i luken selv om du skal ta prøver først