Aktuelt

Dr Julie Ellingsen Hustad skal ha utdanningspermisjon i 1 år fra 01.02.18.
Dr Birgit Kverneland er vikar for henne dette året.
Man kan derfor ikke velge dr Hustad, når det gjelder timebestilling, reseptfornyelse og e-konsultasjoner.
Dette må gå til dr Kverneland.

 

Ny turnuslege 01.03.18:  Rasmus Alfsvåg

KØLAPP

Vi har nå fått kølappsystem. Dersom du skal inn til medarbeider uten time, trekker du kølapp.

Har du time hos legen, skal du melde deg i luken.