Bestillinger

 Vi har to typer konsultasjoner:

Vanlig time – 15-20 minutter
Hastetime –  samme dag, 5-10 minutter, 1 problemstilling

«Selvbetjening»:  Velg den tiden som passer deg, direkte i legens avtalebok
Du kan angi hva det gjelder, avbestille, eller sjekke tidspunktet i ettertid.
Noen tips:

 • Turnuslegen har normalt kortere ventetid
 • Dersom du har behov for time samme dag, men ikke finner noe ledig. Ta kontakt med oss pr telefon.
Via Selvbetjening, på vår hjemmeside, kan du :
 • Bestille timer; vanlig konsultasjon eller hastetime
 • Fornye  resepter
 • Få svar via E-Brev
 • Bruke E-Konsultasjon
 • Bruke E-kontakt

Telefon er best når saker er mer omfattende.

Du kan og bestille time vi appen Legetime.

Sykebesøk
Hvis du ikke kan klare å møte opp så kan du forhøre deg om muligheten for sykebesøk.

Prøvesvar
Legen vil alltid kontakte deg pr brev eller telefon dersom det er noe ved et prøvesvar som krever videre oppfølging.
Ved normale svar hører du ikke fra oss uten spesiell avtale.

Fornye resept

Vi fornyer faste resepter for kronisk sykdom når du er til årskontroll. Da har vi anledning til å justere, og planlegge for et år.

Resepter som kan fornyes via hjemmesiden, uten konsultasjon med lege:

 • Allergimedisiner
 • Migrenemedisiner
 • P-piller
 • Syredempere

Sovemedisin, beroligende, smertestillende :

 • kun når du har avklart med legen din at det er greit

Resepten vil være klar i løpet av 2 virkedager

 

Sykemelding og erklæringer

Det er nødvendig med oppmøte for å få sykemelding, attester og erklæringer, dersom ikke annet er avtalt med legen din.