Henvendelse via E-portal

E-brev

Vi kan sende meldinger til deg elektronisk, f.eks om svar på undersøkelser og div prøver. Du vil da få en e-post om at du må logge deg inn på e-portal for å lese meldingen.

 

E-konsultasjon

E-konsultasjon kan brukes for å komme i direkte kontakt med din lege, om helseforhold legen allerede kjenner til.

Det er en egenandel, som for vanlig konsultasjon. Du vil få tilsendt giro, uten gebyr. For barn under 16 år, er denne tjenesten gratis.

Svartiden er 1-5 dager

 

E-kontakt til kontoret

Dette er et godt alternativ til telefonisk kontakt med  våre medarbeidere.

Det skal ikke sendes medisinske spørsmål via e-kontakt. Se e-konsultasjon