Viktig info

Via Selvbetjening kan du 
 • Bestille timer; vanlig konsultasjon eller hastetime
 • Fornye  avtalte resepter
 • Få svar via e-Brev
 • Bruke e-Konsultasjon
 • Bruke Kontakt resepsjonen

 Vi har to typer konsultasjoner

 • Vanlig time –  15-20 minutter
 • Hastetime   –  samme dag, men 5-10 minutter, kun én problemstilling. Hastetimene blir tilgjengelige på nettet fra kl 16.00 dagen før ønsket time.

Du kan angi hva det gjelder, avbestille, eller sjekke tidspunktet i ettertid når du bestiller elektronisk

 • Turnuslegen har normalt kortere ventetid
 • Dersom du har behov for time samme dag, men ikke finner noe ledig: ta kontakt med oss pr telefon.

Sykemelding og erklæringer
Det er nødvendig med oppmøte for å få sykemelding, attester og erklæringer, dersom ikke annet er avtalt med legen din.

Fornye resept

Vi fornyer faste resepter for kronisk sykdom når du er til årskontroll. Da har vi anledning til å justere, og planlegge for et år.
Resepter som kan fornyes via hjemmesiden, uten konsultasjon med lege (noen eksempler)

 • Allergimedisiner
 • Migrenemedisiner
 • P-piller
 • Syredempere

Sovemedisin, beroligende, smertestillende : kun når du har avklart med legen din at det er greit

Resepten vil være klar i løpet av 2 virkedager

Sykebesøk
Hvis du ikke kan klare å møte opp så kan du forhøre deg om muligheten for sykebesøk.

Prøvesvar
Legen vil alltid kontakte deg pr brev eller telefon dersom det er noe ved et prøvesvar som krever videre oppfølging.
Ved normale svar hører du ikke fra oss uten spesiell avtale.